• Η εξαγωγή δοντιών είναι η τελευταία λύση του οδοντιάτρου, αφού πρώτα έχει εξαντλήσει όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες για να σωθεί ένα δόντι.
  • Γίνεται ανώδυνα, με τη χρήση τοπικής αναισθησίας , ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την περιποίηση του τραύματος, τη φαρμακευτική αγωγή, μέχρι και την επούλωση του.