Στο οδοντιατρείο μας παρέχουμε υπηρεσίες για όλους τους τύπους ναρθήκων. Υπάρχουν πολλά είδη. Παρέχουμε νάρθηκες λεύκανσης, βρυγμού, νάρθηκες παιδιών και αθλητών. Η χρήση τους είναι διαφορετική και στις περισσότερες περιπτώσεις εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή.

Οι νάρθηκες προστατεύουν από το οδοντικό τραύμα και αποσβένουν τις δυνάμεις από το σημείο εφαρμογής τους σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπουν την άσκηση μεγάλης δύναμης στη βάση του κρανίου επειδή κρατούν σε απόσταση 3-5 mm τον κάτω από τον άνω φραγμό. Φυσικά, προστατεύουν και από διασχίσεις μαλακών ιστών από τα δόντια.