Τα εμφυτεύματα είναι μεταλλικά κουμπιά, τα οποία τοποθετούνται χειρουργικά στη γνάθο. Με τα εμφυτεύματα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα, περισσότερα ή όλα τα δόντια στο στόμα.

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστήριξη για ένα δόντι, για τις σταθερές γέφυρες και για τη μερική ή ολική οδοντοστοιχία.
  • Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι πολύ επιτυχής τρόπος για την αντικατάσταση των δοντιών, λόγω της ενσωμάτωσης τους στα οστά.
  • Έτσι αποκτούμε μια πολύ σταθερή βάση για το τεχνητό δόντι, το οποίο επιτρέπει κανονική ομιλία και μάσηση.